Dienstbaar leiderschap

Terug
De beste leiders doen wat ze zeggen en spreken niet te veel. Als zij hun taak hebben volbracht, zeggen hun mensen: "Wonderlijk! We hebben het gehaald, helemaal op eigen kracht!"

Dienstbaar leiderschap, of zoals de grondlegger Robert Greenleaf (1904-1990) het noemde: Servant Leadership, is een ogenschijnlijk tegenstrijdig begrip. Geen managementtechniek, wel een levenshouding waarmee mensen de onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en de mensen om hen heen.


De 10 kenmerken van een dienstbaar leider:
 1. Luisteren; open staan voor wat gezegd en juist niet gezegd wordt
 2. Aanvoelen / empathie; (h)erken mensen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid
 3. Doorgronden; let scherp op, bezie situaties in en vanuit hun totaliteit
 4. Vooruitzien; gespitst zijn op lange termijn consequenties van beslissingen.
 5. Visie vormen; de grote lijnen naar de toekomst ontdekken, inspirerend maar praktisch
 6. Overdragen; mensen stimuleren om vrijwillig (maar niet vrijblijvend!) mee te werken aan een gemeenschappelijke toekomst
 7. Relaties bouwen; help mensen heel te worden, in harmonie met zichzelf en met anderen 
 8. Beheren / stewardship; en werken aan duurzame harmonie tussen mens, organisatie en maatschappij.
 9. Gericht op de ontplooiing van mensen
 10. Gericht op het bouwen aan 'community'
  Om een dienstbaar leider te zijn begin je bij jezelf: je bent bereid om je eigen gedrag, gedachten en gevoel te onderzoeken en om feedback van anderen te aanvaarden. Een dienstbaar leider haalt het beste uit haar of zijn medewerkers, zodat zij zich optimaal voor het organisatiedoel in kunnen zetten.